loading...
loading...
« Strona główna

2022.06.05 - NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam rewolucję, jaka dokonuje się w relacji Boga do człowieka. Z jednej strony bowiem trudno mówić, że kochamy Boga, gdy nie wypełniamy przykazań. Z drugiej jednak – wiemy dobrze, że nie jesteśmy w stanie wypełnić przykazań ani żyć w sposób dobry i piękny, jeśli nie poznamy wpierw wielkiej miłości Boga do nas. To prawdziwa rewolucja: odkryć, że nie swoim wysiłkiem ani swoją doskonałością zdobywamy miłość Boga. Bóg wie, że owa doskonałość jest dla nas niedostępna, że nie jesteśmy w stanie żyć tak, by nic nigdy nie można było nam zarzucić. Dlatego jako lekarstwo na naszą ludzką biedę proponuje swoją wielką miłość. To ta miłość ma siłę zmienić nasze życie. Tylko ta miłość ma moc przemienić nasze serca. Miłość uzdalnia nas do czynienia dobra. Nie ma tej mocy strach czy poczucie przyzwoitości, moralności, obowiązku. Oto Nowy Testament zapisany literami Ducha Świętego: Kto poznał miłość Boga, stał się zdolny do dobrego i pięknego życia

UROCZYSTOŚĆ   Z E S Ł A N I A  D U C H A Ś W I Ę T E G O

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa - w tym roku 5 czerwca - Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę.

Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.

Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz "do dzieła, które im wyznaczyłem", czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię.

Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma świętego.

Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście obchodzone zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom.

Uroczystość tę powszechnie nazywa się w Polsce Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odnawia się po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem pejzażu. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny.

Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Zwykło się też przedstawiać go w postaci ognistych języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów.

 

W czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego przypada Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Głównym celem tego święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy o świętość kapłanów i  zwiększenie liczby powołań do kapłaństwa.

Uroczystą Eucharystię w tym dniu sprawować będziemy o godz. 18.00

 

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Przez cały czerwiec zapraszamy na  nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa o godz. 17.30.

Zachęcamy do rodzinnego odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE PRACY

Zakończenie pracy formacyjnej dla LSO,  scholii „Dzieci Maryi” oraz  innych grup dziecięcych w środę15 czerwca o godz. 18.00

 

WSPOMNIENIE O PIERWSZYM WŁADYSŁAWOWSKIM WIKARIUSZU

Ks. Ludwik Angryk urodził się 12 września 1912 r. w Bratuszewie (parafia Brzozie Lubawskie). Uczęszczał do gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim i Brodnicy. Maturę zdał w 1933 r., po której odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święceń diakonatu udzielił mu 26 marca 1939 r., biskup Stanisław Wojciech Okoniewski. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1939 r. z rąk biskupa Konstantego Dominika. Mszę prymicyjną odprawił 6 czerwca w Brzoziu Lubawskim. Pierwszą i jedyną jego placówką duszpasterską było Hallerowo. 11 września 1939 r. wraz z proboszczem Wojciechem Pronobisem ze Swarzewa i proboszczem Edmundem Fittkau z Pucka został aresztowany i wywieziony do Wejherowa. Po tygodniu zwolniony i ponownie aresztowany 6 listopada 1939 r., przetrzymywany w więzieniu w Wejherowie, skąd wywieziony został na miejsce straceń w Piaśnicy i bestialsko zamordowany.

Staraniem  Stowarzyszenia Rozwoju Szotlandu 12 czerwca w czasie Mszy św. o g. 9.30 zostanie w naszym kościele odsłonięta pamiątkowa tablica jego pamięci. Tablica zostanie umieszczona obok tablic ks. Kazimierza Merklejna i ks. proboszcza Alojzego Piłata.

 

HONOROWY POBÓR KRWI

Miejski Klub HDK PCK Władysławowo serdecznie zaprasza w dniu 11 czerwca na przedsezonowy honorowy pobór krwi
Rejestracja od 9.00 do 12.00; Plac przy Kościele pw WNMP we Władysławowie, ul. Żeromskiego 32.

Honorowy krwiodawca powinien: mieć ukończone 18 lat, dowód osobisty oraz cieszyć się dobrym zdrowiem.

 

PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA

Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w Wejherowie, która odbędzie się 11-12 czerwca. Wyjście z przed kościoła o godz. 5.00, drogą nad zatoką idziemy do Swarzewa, a następny przystanek przy kościele świętej Faustyny w Pucku. Powrót z Wejherowa tradycyjnie autobusem o godz. 14.00. Wyjazd w niedzielę do Wejherowa z parkingu przy kościele o godz. 8.00. Powrót pieszy z Wejherowa wieczorem. W tym roku na szlak pielgrzymi z pątnikami wyruszy ks. Robert.

 

WIARA I ŚWIATŁO

W niedzielę 12 czerwca Msza św. dla członków wspólnoty o godz. 15.00.

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁĄ

W czwartek 16 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św. o g. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 (tj. ok. 11.30)  wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami naszego miasta. Kolejna Msza św. bezpośrednio po zakończeniu procesji oraz o godz. 18.00.

Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków. Zapraszamy dzieci komunijne w ich liturgicznych strojach. chłopców zwłaszcza tych którzy w tym roku przystąpili do I Komunii św. prosimy o przyniesienie małych dzwoneczków. Dzwoneczki oraz elementy dekoracyjne  można nabyć w kiosku parafialnym.

Próba dla dziewczynek przed sypaniem kwiatków w środę (15.06) o godz. 17.30.

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w przygotowaniu ołtarzy do mieszkańców poszczególnych ulic oraz poszczególnych grup: ołtarz I – ul. Sportowa i Żywy Różaniec, ołtarz II – ul. Obrońców Helu, ul. Morska oraz Młodzież, ołtarz III –ul. Merkleina i  Rybacy, ołtarz IV – Rodzice dzieci komunijnych.

Zwracamy się z prośbą o udekorowanie domów w całej parafii w symbole religijne.

Przypominamy też, że uczestnictwo w samej procesji nie czyni zadość obowiązkowi uczestnictwa w tym dniu  we Mszy św.

Zwracamy się z prośbą, aby poprosić swoich gości by na czas przejścia procesji samochody przeparkować na inne ulice

NAUKI PRZEDŚLUBNE

Tych, którzy zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński  zapraszamy do uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich. Spotkania od poniedziałku do piątku w dniach 20-25 czerwca o g. 19.00. W naukach uczestniczą oboje narzeczeni.

 

ZMARLI

W minionym tygodniu do wieczności odszła: †Halina Kaszuba ur.1931, ul. Kwiatowa

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

 

IMIENINY KS. BOGUMIŁA

W piątek 10 czerwca swoje imieniny obchodzą ks. Bogumił i s. Małgorzata. W intencji solenizantów modlić się będziemy w czasie Mszy św. o godz. 18.00

 

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)

  • Biuro Caritas czynne w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00.
  • Przy Caritas działa pracownia warsztatowa św. O. Pio. Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w g. 09.00 - 13.00.
  • Jadłodajnia  Św. O. Pio czynna  od poniedziałku do piątku:
  • g.12.00 - wydawanie posiłku rodzinom, g.12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu

 

KATECHEZA PRZED CHRZTEM - najbliższa katecheza chrzcielna w piątek  24 maja o godz. 19.00 w salce na plebanii

 

KAPLICA JPII - Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 12.00 do godz. 18.00; godz. 15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia

 

KIOSK PARAFIALNY i  SALA PAPIESKA - czynne od wtorku do soboty od 15.00 do 18.00; w niedzielę od 9.30 do 15.00.

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - W piątek o godz. 18.45. Ważne intencje składamy do skrzynki przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

 

NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w każdą środę o godz. o godz. 17.45. Ważne intencje składamy do skrzynki przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

WYPOMINKI ROCZNE - Wypominki odczytujemy w niedziele o godz. 9.00

 

RÓŻANIEC W INTENCJI POWOŁANYCH

Różaniec w intencji powołanych z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne  w każdy czwartek przed Mszą św. wieczorną.

 

ZMARLI

W minionym tygodniu do wieczności odszedł: †Helena Wrosz, ur. 1943, Cetniewska; †Robert Ellwart, ur. 1940, Stoczniowców

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocny, Drogim Parafianom, Gościom, oraz Jubilatom tego tygodnia życzę aby światło Ducha Świętego pomagało Wam być prawdziwie świadkami Zmartwychwstałego Pana w  każdym dniu Waszego życia.

Władysławowo, 05.06.                                                                                      Ks. Marek Jarząbek SChr -  proboszcz

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie: godz. 6:30, 7:00, 18:00
Niedziela i święta:
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14.00, 18:00

 

 

Inicjatywy