loading...
loading...
« Strona główna

Ogłoszenia


 • UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - Ogłoszenia duszpasterskie 4 czerwca 2023 r.

  Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej,  ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o mądrość Bożą i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej

  6 dni temu, 2023-06-03 1125
 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju.

  ponad tydzień temu, 2023-05-27 775
 • Wniebowstąpienie Pańskie - Ogłoszenia Duszpasterskie

  Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

  ponad 2 tygodnie temu, 2023-05-20 2413
 • VI Niedziela Wielkanocna - ogłoszenia duszpasterskie

  Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

  ponad 2 tygodnie temu, 2023-05-13 2625
 • V Niedziela Wielkanocna - Ogłoszenia duszpasterskie -7 maja 2023 r.

  Dziś kolejna – piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

   

  06 maja 1846
 • IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów świętych. Dzisiaj na wszystkich mszach św. kazania głosi diakon Dominik Bieniek TChr.

  29 kwietnia 2240
 • III Niedziela Wielkanocna - 23 kwietnia 2023 r. - Ogłoszenia duszpasterskie

  Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii. 

  22 kwietnia 2975
 • II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

  15 kwietnia 2437
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 9.kwietnia 2023 r.

  Miłość ostatecznie zwycięża śmierć!  Alleluja!

  Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłością Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i

  jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca.

  08 kwietnia 3877
 • Droga Krzyżowa ulicami miasta.

  Zapraszamy na drogę krzyżową ulicami naszego miasta w środę  5 kwietnia o godz. 19:30. Prosimy o zabranie zniczy na ostatniej stacji na cmentarzu zaniesiemy je na groby naszych bliskich.

  03 kwietnia 3879 2
 • Spowiedź św. w Wielkim Tygodniu

  SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA – Wielki Tydzień

  Wielki Poniedziałek:

  godz. 6.30-10:00; 16.00-19:00;

  Wielki Wtorek:  

  godz. 6.30-10:00;  16.00-19:00

  Wielka Środa: godz.

  6.30-10:00;   16.00-19:00

  Wielki Czwartek: 

  godz. 7.00-11.30; 15:00-18:00

  Wielki Piątek: 

  godz. 7:00-11:30;   15.00-18.00

  Wielka Sobota: godz. 7:00-11.30;

  01 kwietnia 3076 2
 • Niedziela Palmowa - 2 kwietnia 2023 r. - Ogłoszenia Duszpasterskie

  Jezus Chrystus jest wypełnieniem wszystkich proroctw Starego Testamentu, jest pokornym Królem, witanym przez ludzi z radością, ale która nie trawa zbyt długo. W Jerozolimie wywołuje On niemałe poruszenie, z zaciekawieniem pojawia się w ludziach pytanie: „Kto to jest”, co może być początkiem wiary.

   

  01 kwietnia 2531
 • Krzyż z Ziemi Świętej na figurze św. Michała Archanioła

  Dzisiaj na figurze św. Michała Archanioła z Gargano w naszym kościele, zawiesiliśmy krzyż, bowiem kult św. Michał Archanioła związany jest z męka krzyżową i zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego na figurze powinien znaleźć się krzyż. Przez jego umieszczenie nawiązaliśmy do trzeciego objawienia św. Michała Archanioła z Góry Gargano, w którym to Książę Wojsk Niebieskich polecił biskupowi udać się do groty, aby sprawować tam Eucharystię. Biskup w asyście innych kościelnych hierarchów odbył tę pielgrzymkę i gdy przybył na miejsce zobaczył przygotowany ołtarz do sprawowania Mszy św., a nad nim zawieszony krzyż, znak ostatecznego zwycięstwa w walce z szatanem. Krzyż który został dzisiaj poświęcony na mszy św. został zakupiony w Jerozolimie przy Bazylice Bożego Grobu. Jest to też nawiązanie do Ziemi Świętej do której wyruszali Krzyżowcy zaczynając od modlitwy w Sanktuarium św. Michała Archanioła w Gargano.

  01 kwietnia 733
 • Niedziela Palmowa - Marsz dla Jezusa

  Każdego roku w Niedzielę Palmową ulicami naszego miasta przechodzi kolorowy korowód. Marsz dla Jezusa już na stałe wpisał się w wiosenny krajobraz naszej parafii i stał się doniosłym wydarzeniem rozpoczynającym obchody Wielkiego Tygodnia w naszej parafii. Uczestnicy marszu spotykają się 2  kwietnia o godz. 12.00 przy Domu Rybaka. Msza święta dla rodzin z dziećmi rozpocznie się w kościele o godz. 12.30.

  27 marca 2181
 • Piąta Niedziela Wielkiego Postu - 26 marca 2023 r. Ogłoszenia duszpasterskie

  W Wielkim Poście począwszy od dzisiejszej niedzieli zasłania się krzyże. Zwyczaj ten znano i praktykowano już w XIII w. Krzyże wówczas były bardzo bogato ozdabiane klejnotami i drogimi kamieniami na znak zwycięstwa i chwały Zbawiciela. Postać Chrystusa wyrażała więc nie tyle umęczonego, co raczej zwycięskiego Zbawiciela. Tymczasem treścią rozważań dwóch ostatnich tygodni przed Wielkanocą była męka i śmierć Chrystusa. Nie godziło się to z paschalną wizją krzyża. Dlatego zasłaniano go na czas rozważań męki i ukrzyżowania Chrystusa.

  25 marca 2634
 • Wyjazd na Kalwarię Wejherowską.

  Zapraszamy na pielgrzymkę wielkopostną na Kalwarię Wejherowską 30 marca. Wyjazd o godz. 8:00. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej  przed Cudownym Wizerunkiem  Madonny Wejherowskiej czczonej jako Uzdrowienie Chorych na duszy i na ciele o godz. 9:00. Po mszy św. odprawimy drogę krzyżową dróżkami kalwaryjskimi. Zapisy w zakrystii. Wpisowe 20 zł.

  16 marca 2286
 • Rekolekcje Wielkopostne.

  W tym roku do wygłoszenia rekolekcji zaprosiliśmy wieloletniego kapelana służby więżiennej i doświadczonego rekolekcjonistę. Jest nim ks. Tomasz Zwiernik z Zamościa. Rekolekcje potrwają od 26 do 29 marca 2023 r. Nayki ogólne na kązdej mszy św. w niedzielę. Od poniedziałku do środy o godz. 9:00 i 18:00. Nauki stanowe w poniedziałek  dla kobiet o godz. 19:00, we wtorek  dla mężczyzn o godz. 19:00, a dla młodych w środę o godz. 19:00.

  16 marca 2334
 • Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

  16 marca 525
 • Ogłoszenia duszpasterskie - Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - 12 marca 2023 r.

  Błogosławieni, którzy słysząc głos Pana, serc nie zatwardzają, ale nawracają się i wierzą Ewangelii. Ewangelia jest bowiem mocą Bożą zbawiającą każdego, kto wierzy, że jedynie w Chrystusie Jezusie jesteśmy uniewinnieni z wszystkich grzechów i mamy pokój z Bogiem na wieki. Chrystus jest naszym zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. On jest źródłem wody żywej, wypływającej z wnętrza każdego, kto wierzy w Niego. Kto pije wodę życia, którą On nam daje, nie będzie już pragnął, bo ma w sobie życie wieczne.

  Marek Rustau

  11 marca 2762 2
 • II Niedziela Wielkiego Postu. 5.03.2023 r. Ogłoszenia duszpasterskie

  Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Przypominamy, że w naszym kościele w każdą środę po mszy św. o godz. 9:00 po mszy św. i  piątek po mszy św. o godz.9:00 i o 17:30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową. Dzieci zapraszamy na 16:45 a na Misterium o godz. 19:00. W niedziele o godz. 17:15 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.

  03 marca 3899
 • I Niedziela Wielkiego Postu - 25 lutego 2023 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi.

  25 lutego 4046
 • Siódma niedziela zwykła - 19 lutego 2023 r.

   W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy, jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

  16 lutego 5771
 • Pielgrzymka na Sycylię. - 21.05 – 26.05.2023 – 6 DNI

  Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Zapisy już od niedzieli.

  15 lutego 5925
 • Niedzielna zbiórka na ofiary trzęsienia ziemi podliczona.

  W związku z trzęsieniem ziemi, które w ostatnich dniach miało miejsce w Turcji i Syrii,  Ksiądz Arcybiskup - w odpowiedzi na apel Przewodniczącego KEP - zarządził na najbliższą niedzielę zbiórkę ofiar pieniężnych we wszystkich kościołach Archidiecezji Gdańskiej na rzecz poszkodowanych w tej tragedii. Zebrane środki  wpłacamy do kasy Caritas w Sopocie. Ofiary do puszek z  12 lutego zostale policzone - to 14 000 zł. Dziekujemy wszystkim za każdy datek złożony do puszek,  a wolontariuszom z naszego PZ Caritas dziękuejmy za poświęcony czas.

  10 lutego 3442
 • Szkoła Nowej Ewangelizacji ```Rusza nowy kurs

  Miejsce- Dom parafialny – parafia pw. WNMP we Władysławowie

  Organizator – Wspólnota Jemu Chwała Władysławowo

  Zapraszamy Cię na rekolekcje, które pomogą Ci odnaleźć żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczenie Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca. Pan Bóg chce dla Ciebie więcej niż się spodziewasz. Przyjdź i daj Mu swój czas, a On odda Tobie niewyobrażalnie więcej.

  Kurs Nowe Życie trwa od piątku wieczora, sobotę do niedzieli do 14.30 jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Udział w rekolekcjach możliwy jest po wcześniejszym zapisaniu się.

  Kontakt i zapisy – Justyna 667 777 766 lub przez stronę snegdansk

  Jeżeli pragniesz przyjąć Nowe Życie dziecka Bożego i Dziedzica Jego Królestwa, doświadczyć spotkania z Jezusem  to kurs dla Ciebie!

  11 lutego 3752
 • Ogłoszenia duszpasterskie - 6 Niedziela zwykła w ciągu roku

  Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

  10 lutego 2148
 • V Niedziela Zwykła - Ogłoszenia Duszpasterskie - 5 lutego 2023 r.

  Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

  04 lutego 3736
 • Intencje żywego różańca - miesiąc luty.

  PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA 2023 R.

   

  LUTY

  Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

  Intencja parafialna – Módlmy się o pokój i o zgodę w naszych rodzinach i pokój w sercach.Za małżeństwa którym grozi rozbicie.

   

  28 stycznia 4171
 • Kolęda - wizyta duszpasterska 2023 r.

  We Wtorek  24 stycznia  zakończyliśmy  tegoroczne odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Jako duszpasterze chcemy Wam serdecznie podziękować za wspaniałą atmosferę modlitwy i spotkania. Dziękujemy za wspólną modlitwę, duszpasterskie rozmowy, za dzielenie się z nami swoimi doświadczeniami życiowymi: radościami i smutkami Waszej codzienności. Szczególnie mocno, chcemy podziękować za każde dobre słowo skierowane pod naszym adresem. Cieszy fakt, że parafianie widzą to co jest prawdą, która cieszy całą parafię jak i naszą kapłańską wspólnotę.

  Dziękujemy również za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania naszej parafii. Jeśli tylko to możliwe, będziemy starali się poprawić niedociągnięcia.

  Dziękujemy za wypełnione ankiety duszpasterskie. Na ich dogłębne podsumowanie przyjdzie jeszcze  czas. Cenimy sobie bardzo Wasze zdanie.

  Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary kolędowe. Zgodnie z  dobrym zwyczajem i potrzebą solidarności  zakonnej część z nich przeznaczamy na nasze seminarium duchowne w Poznaniu.

  Osobne podziękowania kierujemy do naszej dzielnej i wytrwałej liturgicznej służby ołtarza. Byliście dla nas wielką pomocą. Dziękujemy za Wasze poświęcenie.

  W Wielkim Poście powrócimy do wspólnej lektury Dziejów Apostolskich w ramach kręgu biblijnego, który poprowadzi nasz ks. profesor Edward.

  Niech Dobry Bóg Wam błogosławi !

  Wasi Duszpasterze . 

  28 stycznia 3482
 • Ogłoszenia DUSZPASTERSKIE 4 Niedziela Zwykła 29 stycznia.2023

  Mamy szukać Pana w pokorze serca, bo łaskawy jest Pan dla tych, którzy są cisi i łagodni... Żyjemy na tym upadłym świecie ukryci z Chrystusem w Bogu i nikogo się nie lękamy,bo Pan jest naszym mocarnym pasterzem, a Jego imię jest dla nas twierdzą warowną.

  28 stycznia 1002
 • Zapraszamy!!!

  al. Żeromskiego 32, 84-120
  WŁADYSŁAWOWO

  tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

   

  Msze święte
  Dni powszednie: godz. 6:00 (Roraty),  6:30, 7:00, 9:00; 18:00
  Niedziela i święta:
  godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14:00, 18:00,

   

   

  Inicjatywy