loading...
loading...
« Strona główna

Chrzest

Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 1230. Z ważnych powodów można ustalić inny termin.

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Należy wybrać dwoje chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16 rok życia,
  • są ochrzczone i przystąpiły do sakramentu bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami, czyli: modlą się, regularnie uczęszczają na mszę św., często przystępują do komunii św., mają ślub kościelny, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swoim chrześcijańskim życiem dobry przykład; w przypadku młodzieży konieczne jest, aby kandydat na rodzica chrzestnego był bierzmowany oraz uczęszczał na religię w szkole.
  • Nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.
  • Chrzestni zobowiązani są do pomagania w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.
  • Osoby pochodzące spoza parafii powinny dostarczyć stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.
  • Przygotowanie do chrztu rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed II i IV niedzielą miesiąca w salce na plebanii o godz. 18:00 . Katecheza przed chrztem jest obowiązkowa.

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie: godz. 6:00 (Roraty),  6:30, 7:00, 9:00; 18:00
Niedziela i święta:
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14:00, 18:00,

 

 

Inicjatywy