loading...
loading...
« Strona główna

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to grupa dwudziestu osób zobowiązujących się do odmawiania jednej tajemnicy - wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Niedomówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki Pauliny Jaricot wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. W każdej parafii może być dowolna liczba takich modlitewnych grup nazywanych "różami".

W naszej parafii istnieje 20 róż żeńskich i 3 męskie.

W I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1400 odbywa się spotkanie połączone ze zmianą tajemnic, krótką konferencją, oraz podaniem dodatkowych (poza stałymi) miesięcznych intencj, a także omawiane są sprawy organizacyjne. Przyjmowane są też zapisy nowych członków

Opiekę duszpasterską nad Żywym Różańcem sprawuje ks. Proboszcz

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie: godz. 6:00 (Roraty),  6:30, 7:00, 9:00; 18:00
Niedziela i święta:
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14:00, 18:00,

 

 

Inicjatywy