loading...
loading...
« Strona główna

Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii Wniebowzięcia NMP we Władysławowie powstała z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Kazimierza Kotlarza TChr w Wielki Czwartek 31.03.1994r.

Pierwszą zelatorką była siostra Ewa Mach, od grudnia 1999r. obowiązki zelatora pełni brat Andrzej Koźlik.

Od maja 1996 r. wspólnota posiada swój sztandar wykonany przez siostry Wizytki z Krakowa. Tam mieści się Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Siostry zaopatrują wspólnotę SH w materiały formacyjne takiej jak modlitewniki, książki, czasopismo „Wiadomości Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa” itp.

Działalność Arcybractwa regulują zatwierdzone przez Stolicę Apostolską statuty. Celem wspólnoty jest szerzenie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, wynagradzanie NSPJ przez obranie sobie jednej godziny w ciągu dnia, w czasie której pamięta się w sposób szczególny o Chrystusie obecnym w tabernakulum i ofiaruje się Bogu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej zmiany.

Zebrania wspólnoty odbywają się w ostatni piątek miesiąca, po Mszy św. wieczornej.

Straż Honorowa uczestniczy aktywnie w życiu parafii:

  • odwiedzanie chorych (większość osób z Caritasu to członkinie SH)
  • bierze udział w procesach eucharystycznych (poczet sztandarowy, pozostałe osoby ze świecami)
  • bierze udział w pielgrzymkach organizowanych przez parafię lub SH
  • prowadzi wydzieloną gablotę przed Kościołem (na każdy miesiąc oddzielna gazetka)
  • bierze aktywny udział w każdej Godzinie Świętej w Wielki Czwartek i w Godzinach Świętych w poszczególnych miesiącach roku
  • prowadzi pierwszą godzinę adoracji przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę
  • organizuje i prowadzi czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Głównym świętem Straży Honorowej jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ponadto świętujemy wspomnienia naszych patronów. W każdy pierwszy piątek miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencji SH, a w listopadzie za zmarłe siostry.

Spotkania formacyjne Straży Honorowej NSPJ odbywają się w I czwartek miesiąca o godz. 1600 w salce na plebani.

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie: godz. 6:00 (Roraty),  6:30, 7:00, 9:00; 18:00
Niedziela i święta:
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14:00, 18:00,

 

 

Inicjatywy