loading...
loading...
« Strona główna

Historia

Historia Kościoła

 • Pierwsze wiadomości o porcie rybackim Wielka Wieś (Władysławowo) pochodzą sprzed przeszło 200 lat .
 • Kamień węgielny pod pierwszą kaplicę położono 2 lipca 1930 roku.
 • Dzięki ofiarnej pomocy Towarzystwa Przyjaciół Władysławowa (Hallerowa) oraz ks. Kazimierza Marklejna w ciągu 3 lat wzniesiono jednonawowy Kościół pw. św. Wojciecha w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły.
 • Po drugiej wojnie światowej administrację sprawują księża Towarzystwa Chrystusowego.
 • W dniu 7 lipca 1957 roku, gdy proboszczem był ks. Alojzy Piłat TChr, położono kamień węgielny pod rozbudowę starego kościoła, który pozostał jako prezbiterium. Nowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej Królowej Wychodźstwa Polskiego stanowi nawę główną.
 • Kościół wraz z wnętrzem zaprojektowali architekci Szczepan Baum i Andrzej Kulesza, konstrukcja i nadzór budowy – Krzysztof Lipiński, kierownictwo budowy – Zygfryd Krukowski.
 • Kościół zaprojektowano w stylu konstruktywistycznym jednak formy architektoniczne odwołują się zarówno do symboliki chrześcijańskiej jak i marynistycznej.
 • Głównym czynnikiem tworzącym klimat sakralny i modlitewny jest w prostym, białym i surowym wnętrzu; gra kolorowego, ruchomego światła, które również tworzyło nastrój katedr gotyckich.
 • Budowla żelbetowa, oparta na żebrach nośnych belek, przykryta stropodachem z płyt żelbetowych prefabrykowanych. Realizacja bardzo prosta, szybka i tania przeprowadzona była systemem gospodarczym.
 • Rozmiary nawy głównej: długość 38 m, szerokość 24 m, wysokość 20 m, wysokość sygnaturki 27 m.
 • Boczne kaplice mają 12 m wysokości i 5,5 m szerokości. Witraże z kolorowego szkła sygnałowego w trójkątnych, żelbetowych, prefabrykowanych ramach według projektu S. Bauma i A. Bartkowskiej – Węgrzyn
 • W dniu 17 września 1961 roku, za pontyfikatu papieża Jana XXIII, ordynariusz diecezji chełmińskiej ks. biskup Kazimierz Kowalski dokonał konsekracji kościoła.
 • Witraże w prezbiterium wykonane w 1965 r. przez A. Kuleszę i Z. Krukowskiego obrazują pielgrzymkę do królestwa niebieskiego, Matkę Boską Różańcową, Opatrzność Bożą, Eucharystię i Drogę Krzyżową.
 • Kościół 10 lutego 1987 roku został wpisany do rejestru kościołów zabytkowych. Decyzja o tym fakcie stwierdza: „Kościół we Władysławowie zasługuje na opiekę konserwatorską z uwagi na unikatowe w kraju rozwiązania konstrukcyjne oraz wzorcowe zharmonizowanie neogotyckiej kaplicy z modernistycznym korpusem nawowym. Całość swą formą przypominającą rozpięte żagle nawiązuje do morskiej tradycji”.
 • Wieża – dzwonnica wg projektu architekta Szczepana Bauma i konstruktora Antoniego Gronka wybudowana w latach 1996/97 nawiązującą formą i materiałem do stylu kościoła. Wysokość całkowita 37,5 m, do tarasu widokowego 28 m.
 • W lutym 2016 roku wykonano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i Jana Pawła II, a w grudniu drogę krzyżową. Dzieła zrealizowała pani Magdalena Widelska z Lublina

 

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie: godz. 6:00 (Roraty),  6:30, 7:00, 9:00; 18:00
Niedziela i święta:
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14:00, 18:00,

 

 

Inicjatywy