loading...
loading...
« Strona główna

Małżeństwo

Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to pierwsza rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty jego sporządzenia.

Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC).

Pozostałe dokumenty:

  1. zaświadczenia: udziału w naukach przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej,
  2. dowody osobiste narzeczonych,
  3. świadectwo chrztu oraz bierzmowania,
  4. ostatnie świadectwo z katechizacji,
  5. dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii, należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż sześć miesięcy).

Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się w terminie wcześniej uzgodnionym i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty wygłoszenia zapowiedzi.

Trzecia rozmowa odbywa się na kilka dni przed ślubem (czwartek przed ślubem po mszy św. wieczornej) w celu omówienia przebiegu ceremonii sakramentu małżeństwa.

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie: godz. 6:00 (Roraty),  6:30, 7:00, 9:00; 18:00
Niedziela i święta:
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14:00, 18:00,

 

 

Inicjatywy