loading...
loading...
« Strona główna

2021.11.07 - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ludziom bogatym, którzy wrzucają wiele do skarbony, niczego nie brakuje, nie ponoszą oni żadnej straty. Natomiast uboga wdowa, która wrzuca dwie drobne monety, oddaje wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Jej dar jest dobrowolny. Nie ogłasza tego wokół siebie. Tylko Bóg widzi jej gest. Jezus z pokorą wdowy zestawia pychę i obłudę uczonych w Piśmie. I to właśnie uboga, prosta kobieta, która wypełnia przykazanie miłości Boga, jest prawdziwym nauczycielem. Ona oddaje Mu wszystko i zawierza Jego Opatrzności. Bóg zawsze patrzy na nasze serce. Wielkość naszego daru wobec Boga zależy od wielkości miłości.

REKOLEKCJE - ODDANIE33

W naszej parafii trwają rekolekcje ODDANIE33. Uroczysty akt oddania będzie miał miejsce 8 grudnia w czasie Mszy św. o godzinie 17.00.

Rozważania rekolekcyjne można prowadzić w oparciu o:

  • książkę dostępną w kiosku parafialnym.
  • płytę dostępną w kiosku parafialnym.
  • w kościele wspólne rozważania w dni powszednie o 17.30 w niedzielę o 10.00 lub 13.00
  • łączenie się z kościołem przez kamerę Live lub telewizję Chopin
  • rozważania dostępne są w internecie. 

na naszym parafialnym kanale YouTube ( Parafia WNMP Władysławowo)

Adres kanału parafii https://www.youtube.com/channel/UCeQOX41rXeD7eEhatWEcnWg

Adres playlisty REKOLEKCJE ODDANIA 33  :   https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Smye44eIBQ3n7Vhqrc96rWF8emjT1Ns

 

POŚWIĘCENIE OŁTARZA I FIGURY MATKI BOŻEJ

8 grudnia o godzinie 17.00 będzie miała miejsce konsekracja ołtarza mszalnego, poświęcenie odnowionego prezbiterium oraz poświęcenie figury Matki Bożej Wniebowzięcia Królowej Wychodźstwa i Polskiego Morza. Ceremonie będziemy przeżywać pod przewodnictwem Ks. Abpa Tadeusz Wojdy.

 

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH

07, 14, 21, 28 listopada o g.15.00 – Różaniec na cmentarzu komunalnym.

14.11 o g. 15.00 - Różaniec przy Pomniku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Szotlandu na ul. Męczenników Wielkiej Wsi.

21.11 o g. 15.00 - Różaniec za zmarłych na cmentarzu przy ul. Gdańskiej.

 

MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ - 11 listopada

W Narodowe Święto Niepodległości, które w tym roku przypada w czwartek chcemy o godzinie 12.00 odprawić Mszę św. dziękczynną za niepodległą Ojczyznę, za dobro, które w minionych wiekach stało się jej udziałem, za licznych błogosławionych i świętych Polaków, orędowników Ojczyzny. Chcemy także tego dnia modlić się za wszystkich sprawujących władzę, aby swoje zadanie widzieli jako ofiarną służbę człowiekowi i społeczeństwu, a nie szukali własnych czy grupowych korzyści, aby każda córka i syn Narodu Polskiego mogli godnie żyć. Po Mszy św. wraz z władzami miasta udamy się pod  pomnik Antoniego Abrahama i Generała Józefa Hallera gdzie zostaną złożone kwiaty.

 

SZCZEPIBUS

Szczepibus to mobilny punkt szczepień który dociera do miejsc, w których odsetek osób zaszczepionych jest niski W niedzielę 7 listopada w godzinach o 10.00 do 16.00 mobilny punkt szczepień zatrzyma się przy naszym Domu Parafialnym.

 

NOCNE CZUWANIE

Wspólnota „Jemu Chwała” pragnie zaproponować naszej wspólnocie parafialnej listopadową noc Czuwania z Jezusem. Zbliża się Dzień Ubogiego będziemy zatem prosić o otwarte oczy i serca na potrzeby bliźnich, w sposób szczególny będziemy polecać osoby chore i te które się nimi zajmują. Początek czuwania w środę 10 listopada o godz. 18.00, a zakończenie w czwartek 11 listopada o godzinie 6.00. Czuwanie odbywać się będzie w kościele. Zapraszamy

 

OPŁATKI

W tradycji od wieków opłatki wigilijne roznoszone były do domów przez organistów oraz osoby mu pomagające. Parafianie oczekiwali ich jako zwiastunów zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj opłatki można nabyć w wielu miejscach. Stały się one zwykłym towarem kupowanym okazjonalnie. Tradycja ta, uświęcona przez pokolenia, podtrzymywana jest już w niewielu parafiach. A szkoda!

Dobrze, że Władysławowo pielęgnuje się tradycje. W naszej parafii nasz organista p. Marek w najbliższym tygodniu, a siostry w następnych tygodniach rozpoczną roznoszenie opłatków. Przyjmijmy ich serdecznie. Ci których niezastaną w domu, niech zaopatrzą się w opłatek w kiosku parafialnym. Przyjmując ten opłatek, a potem łamiąc się nim przy wigilijnym stole, wyrażamy naszą łączność z tym Kościołem i z całą Wspólnotą Parafialną noszącą imię Wniebowzięcia NMP.

 

ODPUST ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE - WARUNKI

W bieżącym roku, ze względu na pandemię Covid-19, możliwe jest uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłych przez cały miesiąc listopad. Obowiązuję te same warunki co w zeszłym roku:

            1. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
            2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

            3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi
wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład  pacierz, różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

PRZYGOTOWANIA DO  I KOMUNII ŚW.

  • 21 listopada o godz. 15.00 - Msza św. połączona z obrzędem błogosławieństwa.

 

WIARA I ŚWIATŁO - Msza Św. dla Wspólnoty w niedzielę 14.11 o godz. 15.00

CHÓR PARAFIALNY

Chór parafialny zaprasza wszystkich chętnych zarówno mężczyzn jak i kobiety na próby we wtorki i czwartki po Mszy św. wieczornej

 

WYPOMINKI

Kartki z imionami zmarłych prosimy składać do skrzynki przy wyjściu z kościoła. Proszę pamiętać o rozróżnieniu na wypominki listopadowe i roczne. (Kartki na wypominki roczne zostaną wyłożone za tydzień.

  • Wypominki listopadowe odczytujemy przez cały miesiąc listopad w dni powszednie o g. 16.30.
  • Roczne wypominki odczytujemy w każdą niedzielę o g. 9.00.

Za zmarłych modlimy się modlitwą różańcową. Prosimy o czytelne wypisywanie imion

 

KANDYDACI BIERZMOWANIA

Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas I szkół średnich odbywają się we wtorki o godz. 19.00.

 

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)

  • Biuro Caritas czynne od poniedziałku do piątku od godz. 9.00.00 do 13.00.
  • PRACOWNIA MIŁOSIERDZIA „Św. O. Pio” czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00 (wejście od ul. Świerkowej).

 

PRACE PRZY KAPLICY POGRZEBOWEJ

Ofiary można składać na konto parafii: 38 83480003 0000 0000 5467 0001

 

ZMARLI

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:

† Wiktoria Dawidowicz, 1925 r., ul. Rybacka

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..

 

KATECHEZA PRZED CHRZTEM - Katecheza 12 i 26 listopada o godz. 18.00 w salce na plebanii.

 

KIOSK PARAFIALNY i  SALA PAPIESKA - czynne we wrześniu od wtorku do soboty od 15.00 do 18.00; w niedzielę od 9.30 do 15.00.

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - W piątki o godz. 18.45.

Ważne intencje składamy do skrzynki przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

 

NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w każdą środę o godz. o godz. 17.45

Ważne intencje składamy do skrzynki przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Wszystkim Parafianom, Gościom, w szczególności Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najlepsze życzenia.

 

Władysławowo, 07.11.2021                                                                                                                Ks. Marek Jarząbek SChr -  proboszcz

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie: godz. 6:30, 7:00, 17:00
Niedziela i święta:
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11.00, 12:30, 14.00, 18:00

 

 

Inicjatywy